CIK FIA KZ2 International Supercup 2015 KZ Final

https://youtu.be/O5NfIqQiPK8